Vi skal styrke psykiatrien!

Psykiatrien har alt for længe været underprioriteret. Det er på tide, at vi nu endeligt giver psykiatrien det løft, som den har brug for!

Problemerne med psykiatrien taler i dag sit tydelige sprog.

I børne- og ungdomspsykiatrien er antallet af patienter øget med ca. 50 % inden for en 10-årig periode. Og omkring hver tredje børne- og ungepsykiater oplever ugentligt at afslutte behandlingsforløb af børn og unge, selv om børnene burde have haft et længere ambulant behandlingstilbud. Det er ikke i orden.

Derfor har vi behov for en sikker og holdbar 10-årsplan for psykiatrien. Vi har foreslået, at vi som minimum opretter 400 ekstra sengepladser i psykiatrien, som der ifølge Dansk Psykiatrisk Selskab er behov for.

Vi har også foreslået at uddanne 90 ekstra speciallæger i psykiatri og børnepsykiatri. For 58 procent angiver, at de udskriver en patient, som ud fra et lægefagligt synspunkt ville have gavn af en længere indlæggelse, på baggrund for få ressourcer, så har vi et ansvar for at investere.

Derudover foreslår vi også, at vi laver en massiv forebyggelse i børn og unge, så færre vokser op med psykiske lidelser. Det er nogle af de forslag, som vi har foreslået. Og hvis du spørger mig, har vi ikke råd til at lade vær med at styrke psykiatrien.

Læs mine øvrige mærkesager her