Vores fiskerierhverv skal respekteres

Vi har brug for en regering, som respekterer fiskerierhvervet – og ikke belaster det med byrder og overvågning.

Fiskerierhvervet er et af de vigtigste erhverv i Danmark – og ikke mindst for Nordjylland. Udover at bidrage til en vigtig del af den danske og europæiske fødevarekæde, så bidrager det også med vækst og arbejdspladser. Af samme årsag burde vi fra politisk side gøre det, som vi kan for at understøtte erhvervet.

Alligevel oplever fiskerne gang på gang nye byrder, som de bliver pålagt. Eksempelvis senest den ekstreme overvågning, som har alt for store konsekvenser for fiskeriet og fiskerne selv.
Derfor har jeg også presset på for at få kameraovervågningen på skibene stoppet, da det er et voldsomt og uproportionelt indgreb.

Vi har brug for en ny regering, som respekterer fiskerierhvervet.

Læs mine øvrige mærkesager her