Tryghed og mere synligt politi

Danmark er en retsstat, hvor vi skal kunne leve trygt og i fredelig sameksistens. Vi skal styrke indsatsen mod kriminalitet med langt mere synligt politi - også i Nordjylland.

De seneste år er trusselsbilledet ændret, og politiets opgaver er vokset markant. Mest iøjnefaldende er terrortruslen, med behovet for grænsekontrol og bevogtningen af en lang række navngivne personer og institutioner, som kræver masser af ekstra ressourcer. Men også IT- og cyberkriminalitet, børneporno samt tunge økonomiske sager, med forgreninger i store dele af verden trækker mange ressourcer.

Centrale kilder vurderer, at politiet har mandskab, svarende til ca. 2.500 årsværk, trukket ud til nye opgaver, de seneste år.

Det er lykkedes at øge politistyrken med ca. 600 nye betjente, siden regeringsskiftet i 2015, men jeg foreslår at der i første omgang uddannes og ansættes 1.000 flere betjente, så politiet kan rykke hurtigere ud.

Hvis man som borger anmelder kriminalitet eller har foretaget en civil anholdelse, skal politiet have ressourcer til at rykke ud og foretage arrestation, uanset om det er tyvebander der begår butikstyveri i stort omfang eller det er indbrud i dit private hjem. Forbryderne skal anholdes og stilles for en dommer.

Ud over flere ressourcer til politiet, arbejder vi i det konservative folkeparti også for strengere straffe og større hensyntagen til ofrene.

Vil vi have et opgør med skyggedanmark. Vi accepterer ikke parallelsamfund, hvor dansk lov og ret ikke gælder, og hvor politiet ikke kan rykke ud uden at blive mødt med stenkast.

  • At ofrene sættes i centrum. Ofre skal have bedre hjælp, og de skal ikke kunne møde deres overfaldsmand på gaden kort efter forbrydelsen. Vi går derfor også ind for markante straffe for personfarlig kriminalitet
  • Hårdere straffe for indbrud. Straffen for indbrud skal også afspejle det menneskelige overgreb og ikke blot det materielle tab.
  • At det bliver lettere at udvise udenlandske kriminelle fra Danmark. Vi ønsker også, at udenlandske kriminelle afsoner deres fængselsstraffe i deres hjemland.

Hensynet til offeret skal altid veje tungere end hensynet til forbryderen

Vi ønsker et samfund, hvor borgerne er trygge både i og uden for deres hjem, og hvor hensynet til offeret altid vejer tungere end hensynet til forbryderen. Det Konservative Folkeparti har længe arbejdet og arbejder fortsat for, at strafniveauet for vold, pædofili, voldtægt og andre personfarlige forbrydelser skærpes.

Vi mener også, at gentagne forbrydelser skal straffes hårdere, og at der skal slås hårdt ned på de personer, som benytter kriminalitet som en levevej.

Det skal være nemmere at smide udenlandske kriminelle hjem

I dag kan udenlandske kriminelle kun sendes hjem til afsoning, hvis de har mindst seks måneders fængsel tilbage af deres straf. Det, mener vi, er et unødvendigt højt krav, og vi vil gerne sende alle, der har mindst en måneds straf, til afsoning i deres hjemland. Processen skal desuden effektiviseres, således at der er mindst mulig spildtid, før forbryderen sendes hjem. I forlængelse heraf ser vi frem til afstemningen om og forhåbentlig afskaffelsen af retsforbeholdet, så Danmark fremover har mulighed for at deltage i politisamarbejdet i Europol.

Vi skal forebygge kriminalitet og resocialisere kriminelle

Der er én ting, der er bedre end retfærdige straffe. Og det er, hvis der ikke er noget at straffe. Derfor skal der sættes massivt ind for at forebygge ungdomskriminalitet. Derfor ønsker vi at styrke SSP-samarbejdet. Vi ønsker også en domstol med specialister, der kan pålægge unge ned til 12 år alternative straffe – det kunne være at vaske brandbiler på den lokale station, hvis den unge har knust nogle ruder på skolen med vilje eller malet med grafitti på købmandens facade. Det er vigtigt, at vi viser de unge, at vi ikke er ligeglade med dem, deres opførsel eller de ting, de ødelægger. Ungdomsdomstolen skal ikke sætte børn i fængsel, den skal i stedet udstyres med de eksperter, der ved mest om at få unge på ret kurs, inden de kommer for langt ud af en kriminel løbebane.

Kriminalitetsforebyggelse handler dog også om andet og mere end straf, resocialisering og præventive, pædagogiske tiltag. Sammenhængskraft har også en betydning. Det er vigtigt, at vi som borgere føler en samhørighed og udviser respekt overfor hinanden, fordi vi tror på fællesskabet. Derfor kæmper vi i Det Konservative Folkeparti mod ghettoer og parallelle retsnormer, og vi mener, at folkeskolen udgør en vigtig del af indsatsen for at lære alle børn om personlig frihed, tolerance og respekt for andre mennesker og fællesskabet.

Terror og radikalisering skal bekæmpes

Terror og radikalisering er en voksende trussel. Det er terrorangrebene i København, Paris og Bruxelles i 2015 og 2016 og senest på Sri Lanka den 21. april 2019, et tydeligt bevis på. Selvom vi danskere er et fredeligt folkefærd, må vi erkende, at der her i Danmark er personer iblandt os, som ikke vil et demokratisk, åbent og tolerant samfund. Dem må vi tage et opgør med. Første skridt er en politisk drøftelse af sikkerhedspolitikken, antiradikaliseringsindsatsen og de åbenlyse parallelsamfund i Danmark. Det Konservative Folkeparti ønsker konkret at bekæmpe radikalisering og terror ved bl.a. at indføre nultolerance over for hadprædikanter og ved at give det danske politi de fornødne ressourcer til udstyr og mandskab.

Læs mine øvrige mærkesager her