Økonomisk tryghed og virksomheder i vækst

Stærke virksomheder er en forudsætning for en stærk dansk økonomi, og derfor skal vi tage manglen på arbejdskraft seriøst. Derudover skal vi have et mere simpelt skattesystem.

Både på det private- og på det offentlige – arbejdsmarked mangler der arbejdskraft. Sygeplejersker, Social- og Sundhedsassistenter, elektrikere, svejsere, murere og tømrere samt mange andre faggrupper er der mangel på.  Det går ud over virksomhederne, som ikke kan øge produktionen, men det går f.eks. også ud over patienterne på hospitalerne og de ældre på plejehjemmene eller med behov for hjemmehjælp. Derfor bør skatterne på arbejde sænkes. Lavere skatter øger udbuddet af arbejdskraft. Med en aldrende befolkning og færre i den arbejdsduelige alder, bliver der hårdt brug for at vi arbejder noget mere og det opnår man bl.a. ved at  lempe skatterne på arbejde.

På skatteområdet arbejder jeg for:

  • Lavere skat på arbejde og et mere simpelt skattesystem. Alle skal beholde flere af de penge, de selv tjener. Ingen skal betale mere end 50 pct. i skat af deres arbejdsindkomst.
  • Øge beskæftigelsesfradraget til 13 pct. Det vil betyde at en enlig HK`er vil få udbetalt 2.710 kr. mere om året og en enlig LO`er 4.380 kr. mere om året.
  • Topskatten bør afskaffes, men i første omgang skal grænsen for hvornår man skal betale topskat hæves fra ca. 500.000 kr. til 800.000 kr.

Læs i øvrigt mit partis fuldt finansierede skatteplan Det skal være billigere at være familie her.

På erhvervsområdet arbejder jeg for:

  • De bedst mulige arbejdsvilkår for erhvervslivet. Hvad end det gælder selvstændige og enkeltmandsvirksomheder, små og mellemstore virksomheder eller globalt orienterede selskaber. Sådan at de i fremtiden kan fortsætte med at udvikle og understøtte det danske samfund.
  • En bekæmpelse af unødigt bureaukrati og overflødige regler. Danske virksomheder oplever desværre et voksende bureaukrati og er tynget af rekordhøje skatter og afgifter.
  • Lavere skatter og afgifter, der gør det muligt for dansk erhvervsliv at investere i udvikling og nye arbejdspladser.

Det skal være attraktivt at grundlægge og drive virksomhed

Erhvervspolitikken skal sikre gode rammevilkår for nye som etablerede virksomheder. Det er et konservativt mål, at det er attraktivt at grundlægge og drive virksomhed i Danmark. Virksomhederne – nye som gamle – må ikke pålægges uhensigtsmæssige skatter og afgifter, som svækker dansk international konkurrenceevne. Derudover skal vi gøre det så nemt som muligt for virksomhederne at tiltrække den arbejdskraft, de har brug for – selvfølgelig med respekt for vores kultur og Danmarks sammenhængskraft.

Hurtigere omstilling giver øget velstand

Globaliseringen stiller øgede krav til det danske erhvervsliv. Vi skal kontant omstille os og udvikle nye produktions- og arbejdsmetoder. Hvis vi formår at omstille os løbende, vil globaliseringen bidrage til at øge vores velstand. Den stærkere internationale konkurrence og åbningen af en række nye markeder forstærker den globale arbejdsdeling og muligheden for specialisering. Danske virksomheder får derfor bedre mulighed for at producere de varer og serviceydelser, de er bedst til. Herigennem sikres en bedre mulighed for at afsætte til forbrugere verden over

Læs mine øvrige mærkesager her